Doelgroepen

dyslexie

dyscalculie

dysorthografie

taal begrip en productie

zinsbouw en woordenschat

vertraagde taalontwikkeling

stemproblemen

klankwisselingen

foutieve uitspraak

afasie

dysartrie

verbale apraxie

slikken en kauwen

habitueel mondademen

mondmotorische problemenBij ons kan je terecht voor onderzoek en behandeling van onderstaande logopedische problemen: