Honoraria

Aangezien wij geconventioneerd zijn, hanteren wij de tarieven opgelegd door het RIZIV.

 

Tussenkomst verplichte ziekteverzekering

Een aanvraag tot goedkeuring dient ingediend te worden bij de adviserende geneesheer van uw mutualiteit. Deze beslist dan op basis van de ingediende documenten of u al dan niet in aanmerking komt voor een tussenkomst.

 

Tussenkomst aanvullende verzekering

Afhankelijk van de mutualiteit waar u bent aangesloten kunnen de terugbetalingsvoorwaarden hierbij verschillen in het aantal sessies maar ook het terugbetalingstarief.  Dit wordt samen met u besproken, indien er beslist wordt om een behandeling op te starten.

 

 

Voor de actuele tarieven, klik hier.