Intake

Om uw zorgvraag te kunnen kaderen, worden onderstaande stappen doorlopen:


Anamnesegesprek 

Tijdens dit vrijblijvend gesprek benoemen we de moeilijkheden en wordt de algemene logopedische werking toegelicht.


Contact met externe partijen

Mits uw toestemming, zal er met de desbetreffende externe partijen (school, CLB, arts, …) contact opgenomen worden.


Logopedisch onderzoek

Op basis van het anamnesegesprek wordt er een testbatterij samengesteld, aangepast aan de noden van de cliënt. Op basis van dit onderzoek wordt er een advies geformuleerd.


Bespreking van de resultaten

Na het onderzoek bespreken we met u de resultaten en lichten we ons advies toe.  Aansluitend worden de terugbetalingsmogelijkheden met u overlopen.


Opstart logopedische behandeling

Als laatste stap bekijken we samen met u waar en wanneer de logopedische behandeling kan ingepland worden en aan welke frequentie deze zal doorgaan.