Team

Paulien Van Moorleghem

Trui Pappens


Logopedie WIJS! is opgestart in 2014 door twee enthousiaste logopedistes, Paulien en Trui.

Wij specialiseren ons verder in spraak- taal- en leerstoornissen.


Binnen de praktijk volgen we opleidingen, bijscholingen en verdiepen we ons in wetenschappelijke literatuur om onze therapie te ondersteunen. Levenslang leren dragen we hoog in het vaandel. We ondersteunen ook stagiaires en geven hen een inkijk in onze logopedische werking.


Daarnaast vinden we het ook uiterst belangrijk om multidisciplinair te denken. Dit houdt in dat we alert zijn voor schrijfmotorische moeilijkheden, ontwikkelings- en gedragsproblemen, faalangst, …

Indien nodig verwijzen we door naar een externe collega binnen deze werkvelden.


We houden ons aan de ethische- en deontologische code binnen ons beroep en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VVL. Meer info: www.vvl.be