TYP 10

TYP 10 

Wat is TYP 10?

TYP 10 is een leuke en speelse typmethode, ontwikkeld vanuit een psychomotorisch en therapeutisch standpunt, om vlot tot blind typen te komen.

Waarom leren typen?

TYP 10

Als volwassene hebben we bijna dagelijks de computer nodig voor het verzenden van

e-mails, opmaken van documenten, opzoeken op internet, voor het werk…


Ook kinderen leren op jonge leeftijd werken met de computer en worden geconfronteerd met het maken van taken op de de computer. Vlot en blind leren typen op jonge leeftijd kan een grote hulp zijn!

Wat maakt TYP 10 anders?

Bij TYP 10 wordt gebruik gemaakt van verschillende leerkanalen die tegelijkertijd ingeschakeld worden, zonder hierbij de nadruk te leggen op snelheid en tempo. Zo wordt er gedacht aan het visuele, het auditieve, motorisch-tactiel, geheugen… en daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het leervermogen van elk individueel kind.


Daarom werken we ook in kleine groepjes (max. 5 kinderen) zodat elk kind de nodige aandacht krijgt.

Kunnen kinderen met leermoeilijkheden ook TYP 10 volgen?

Zeker en vast! Kinderen met leermoeilijkheden hebben vaak ook moeite met fijne motoriek. Een minder ontwikkelde fijne motoriek vertaalt zich naar moeilijkheden met tekenen, knippen, schrijven, typen, enz.


Maar doordat TYP 10 werkt vanuit meerdere leerkanalen tegelijkertijd, zijn kinderen bewust bezig met het leren van de verschillende kleuren, tekeningen en versjes, waardoor ze onbewust een bepaalde typhandeling gaan aanleren.

 

Door het typen aan te leren op een kindvriendelijke manier, verloopt het leerproces een stuk makkelijker. De aandacht wordt verlegd naar het speelse aspect, wat het voor de kinderen ook aangenamer maakt. 

Wanneer kan je starten met TYP 10? 

Kind leert typen

Het is aangewezen om ten vroegste vanaf 9 jaar (derde leerjaar) te starten met TYP 10.


Het is namelijk belangrijk dat je met twee handen tegelijk kan typen en hiervoor moeten de twee hersenhelften gebruikt kunnen worden (=lateralisatie). In de kleuterklas en de eerste onderwijsjaren is dat lateralisatieproces nog volop aan de gang. 

Hoe pakken wij TYP 10 aan? 

Binnen de praktijk zijn wij erkende TYP 10 trainers sinds 2018. We werken steeds in kleine groepjes van maximaal 5 kinderen en hebben aandacht voor de individuele noden.


Inclusief de lessen bieden wij ook TYP10 online aan. Dit is een programma waarmee de kinderen één jaar online kunnen oefenen. Zij kunnen hun nauwkeurigheid verbeteren door middel van zelfcorrectie en de motivatie verhoogt door het geïntegreerde beloningssysteem met bekers en diamanten.


Wij, als lesgevers, kunnen de vooruitgang en huistaken opvolgen, opties in het programma aanpassen aan de noden van de leerling/groep, meetbare resultaten weergeven,…

Ik wil inschrijven! 

Tarieven TYP 10

Kostprijs? 

TYP 10 kost 215 euro


Deze prijs omvat de lessenreeks, de online TYP-module alsook het werkboekje. 

Locatie Logopedie WIJS!

Waar en wanneer?

2 lessenreeksen per schooljaar. Plannen van extra lessenreeksen is mogelijk.


Etikhovestraat 3 in Maarkedal 

Inschrijven TYP 10

Hoe inschrijven?

Via info@logopediewijs.be of  

0491/25 25 85 (Paulien)

0491/25 25 86 (Trui)


Of via de contactpagina

Bekijk de flyer voor de data dit schooljaar!