Onderzoek

Onderzoek

Rekenen onderzoek
Schrijfgerief
Kind onderzoek

Op basis van het intakegesprek stellen wij een testbatterij samen, afgestemd op uw zorgvraag. 


Bij ons kan je terecht voor onderzoek van:

- spraakvaardigheden (articulatie)

- taalvaardigheden (begrip en productie)

- leervaardigheden (lezen, spelling en rekenen)

- afwijkende mondgewoonten en foutieve slikact 


Tijdens het onderzoek bekijken we steeds het totaalbeeld. Dit wil zeggen dat we ook rekening houden met (fijne) motoriek, executieve functies, lateralisatie,.... Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om naast de moeilijkheden ook aandacht te hebben voor de sterktes en talenten


Na het onderzoek, verwerken we de resultaten in een logopedisch verslag. Dit verslag wordt nadien aan u bezorgd. Hierin kan u de analyse terugvinden maar tevens ons advies en onze behandeldoelen.

Dit verslag wordt ook gebruikt om een eventuele terugbetaling aan te vragen bij uw mutualiteit.