Leerstoornissen

In onze praktijk kan u terecht voor onderzoek en behandeling van moeilijkheden met lezen, schrijven en rekenen. Wij begeleiden zowel leermoeilijkheden als de leerstoornissen dyslexie (lezen), dysorthografie (schrijven/spelling) en dyscalculie (rekenen).

DYSLEXIE

We spreken van dyslexie wanneer er een hardnekkig probleem is met de automatisatie van het lezen.

DYSORTHOGRAFIE

We spreken van dysorthografie wanneer er een hardnekkig probleem is met de automatisatie van het spellen.

DYSCALCULIE

We spreken van dyscalculie wanneer er een hardnekkig probleem is met de automatisatie van het rekenen.

Wat is het verschil tussen een leerprobleem en een leerstoornis?

Wanneer een bepaald onderdeel van de schoolse ontwikkeling moeilijk gaat, wordt er wel eens gesproken van een leerprobleem of leerstoornis, toch is er een verschil. 


  • Een leerprobleem heeft te maken met een achterstand die een kind of adolescent opgebouwd heeft door vb. langdurige ziekte, socio-emotionele problemen, auditieve of visuele problemen. Dit heeft te maken met externe factoren, los van het leerproces. Vaak is dit een achterstand die opnieuw ingehaald kan worden mits de nodige begeleiding.


  • Een leerstoornis is echter een blijvende moeilijkheid die ondanks ondersteuning hardnekkig aanwezig is. Er zijn geen andere verklaringen of oorzaken voor deze achterstand. Hoewel het wegnemen van de stoornis niet mogelijk is, kan er wel ondersteuning geboden worden om de vooruitgang zoveel mogelijk te stimuleren en wordt er samen gezocht naar een passende oplossing.
Kind idee

Wanneer spreken we van een leerstoornis?

Om te bepalen of het gaat om een leerprobleem of    -stoornis, moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden:


  • Zowel het onderzoek bij aanvang als bij de evolutie moeten aantonen dat de persoon in kwestie een klinisch lage score behaalt. Een blijvende achterstand tegenover leeftijdsgenoten moet kunnen worden aangetoond.


  • Er moet tussen beide onderzoeken minstens 6 maanden tot een jaar logopedische ondersteuning geboden zijn waarbij de therapeut ook de moeilijkheden inzake vooruitgang opmerkt.


  • Een leerstoornis mag geen andere oorzaken hebben dan de leerstoornis zelf. Er kunnen nog beïnvloedende moeilijkheden zijn, maar deze mogen niet aan de basis liggen van het probleem.


Een diagnose wordt nooit bepaald door één persoon, dit gebeurt steeds in samenspraak met diverse partijen.