Beelddenken

Beelddenken

Wat is beelddenken? 

Een grote groep leerlingen heeft een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden maar in beelden en hebben een duidelijke voorkeur voor visueel leren.

 

Alle mensen worden geboren met een dominante rechterhersenhelft.

Zij maken geen gebruik van taal. Baby’s lezen lichaamstaal en door het bewegen van de armen en benen verkennen zij de ruimte om zich heen. Met klanken (huilen) maken zij duidelijk dat ze iets willen. Alles is gericht op het direct vervullen van een behoefte: primair denkproces.

 

Dan leert een kind praten. Taal gaat overheersen en de kinderen gaan de wereld ‘beredeneren’. Rond het derde/vierde levensjaar gaat een kind in woorden denken: secondair leerproces.

 

Lees meer over de normale taalontwikkeling bij kinderen.


Een kleine groep kinderen maakt deze overstap niet. Zij blijven in beelden denken. De rechterhersenhelft blijft dominant en de linkerhersenhelft kan een achterstand vertonen wat een leerprobleem kan veroorzaken.

Hersenhelften beelddenken

Hoe kan je een beelddenker herkennen? 

Een beelddenker heeft heel wat kenmerken op verschillende vlakken. We sommen alvast een aantal algemene kenmerken op, maar je kan nog meer kenmerken terugvinden op de website van Beeld en Brein


 • Zwakke articulatie en veel gebaren maken als ze vertellen
 • Ontdekkend kijken heeft voorrang op gericht luisteren
 • Moeite met verwerken van mondelinge informatie
 • Woordvindingsmoeilijkheden
 • Wisselend prestatiepatroon
 • Moeite met verhalen vertellen
 • Moeite met handschrift
 • Concentratiemoeilijkheden en dromerig
 • Veel fantasie, vindingrijk, origineel
 • Moeite met tijdsbesef (volgorde en tijd)

 

Via de website van 'Ik leer anders', kan je 18 vragen beantwoorden.

Heb je 10 van de 18 vragen met ‘ja’ beantwoord, dan is jouw kind waarschijnlijk een beelddenker.

Waar blinken beelddenkers in uit? 

Beelddenkers hebben heel wat sterktes zoals:

 • Gevoel voor ritme
 • Groot ruimtelijk inzicht
 • Ze denken vanuit het totaalbeeld
 • Levendige verbeelding
 • Intense beleving

 

Deze leerlingen zijn vaak heel creatief. De één kan mooi tekenen, de ander maakt prachtige bouwwerken of is muzikaal. De enorme snelheid van denken maakt dit echt computerkinderen. Het hoofd is net een flipperkast. Er hoeft maar iets gezegd te worden en er verschijnen allemaal mooie beelden in het hoofd. Op latere leeftijd zie je de groep beelddenkers terug in creatieve beroepen: architecten, ontwerpers, monteurs, kunstenaars, muzikanten,…

Welke moeilijkheden kunnen zij ervaren? 

Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. De meerderheid van de mensen (ongeveer 95%) leert auditief (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel.

Informatieproces beelddenken

Er zijn verschillende oorzaken waardoor zij moeilijker tot leren kunnen komen:


 • Ze denken vanuit het totaalbeeld
  Het is moeilijker voor beelddenkers om in stapjes leerstof op te bouwen. Zij moeten net leren om het totaalbeeld eerst te overzien en vanuit deze lesstof terug te beredeneren.


 • “Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden"
  Beelddenkers denken in beelden en niet in woorden. In tegenstelling tot de meeste kinderen in de klas die denken in woorden en dus makkelijk woorden kunnen spellen en lezen, lukt dit bij beelddenkers veel moeilijker. Denk aan het woord ‘hond’. Een beelddenker zal eerst een beeld van een hond zien en een woorddenker ziet het woord staan.

 • Moeite om woorden op te slaan, beelden gaan makkelijker
  De lesstof wordt beter onthouden als het in beelden wordt aangeboden (of als de lessen ondersteund worden met beeldmateriaal).

 • Driedimensionaal denken
  Op jonge leeftijd worstelen beelddenkers vaak met letters (dansende letters). Een beelddenker kan namelijk objecten op papier in zijn hoofd laten draaien, vandaar dat de letter /b/ verschillende vormen kan aannemen als hij draait.

 • Snel afgeleid: de wereld beleven
  Beelddenkers voelen hun omgeving. Ze hebben geen filter voor alle indrukken die dagelijks op hen afkomen. In boeken over hoogsensitiviteit herkennen beelddenkers veel eigenschappen.

 • Impulsief gedrag: direct behoefte willen vervullen
  Beelddenkers willen vaak direct hun behoefte vervullen omdat ze de voorkeur houden voor het primair denkproces. Als dit niet direct lukt, kan dit een driftbui veroorzaken.

 • Geen tijdsbesef: planning en organisatie
  Ze hebben moeite met tijdsbesef en vergeten vaak afspraken, spullen voor school, verkeerde boeken in de boekentas,… Tijd visualiseren door middel van een kalender met kleuren/foto’s/prenten kan helpen. Er wordt dan gebruik gemaakt van de capaciteiten van een beelddenker.

Wat doen wij binnen de praktijk? 

Binnen de praktijk hebben wij de opleiding ‘ikleeranders’ in Nederland gevolgd.


Via deze methode kunnen wij kinderen met een visuele leerstijl gericht begeleiden om met hun leerstijl makkelijker tot leren te kunnen komen. We begeleiden ook de ouders en de leerkrachten bij dit proces.


Bij vragen, aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Ikleeranders beelddenken