Werkwijze

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw zorgvraag en stellen we bijkomende vragen. Daarnaast bespreken we met u ook de praktische informatie (tarieven, terugbetaling, afspraken binnen de praktijk,...)

Intakegesprek

Behandeling

Op basis van het onderzoek wordt het behandelplan opgesteld en wordt dit met u overlopen. Nadien zal de behandeling opgestart worden. 

Behandeling logopedie
Onderzoek logopedie
Honoraria

Onderzoek

Het onderzoek wordt samengesteld op basis van het intakegesprek. Nadie ontvangt u een logopedisch verslag met de testresultaten en ons advies met betrekking tot de vooropgestelde behandeling. 

Tarieven

Binnen de praktijk zijn we geconventioneerd en  hanteren we de honoraria en terugbetalingstarieven die door het RIZIV zijn voorgeschreven.