Dysorthografie

Dysorthografie

Wat is dysorthografie? 

Dysorthografie is het onderdeel van dyslexie dat wijst op de stoornis in de schrijfvaardigheden. Het gaat om een hardnekkig probleem op vlak van schrijven waarbij het vasthouden van letters en spellingsregels moeilijk gaat. Het automatiseren van de klank-letterkoppeling vraagt meer tijd waardoor zowel de foutenlast als het schrijftempo toenemen.


Dyslexie en dysorthografie komen vaak samen voor, maar het spellingsprobleem kan ook op zichzelf bestaan zonder dat er een leesstoornis aan gekoppeld is. Net als bij dyslexie gaat het hier om een achterstand die niet te verklaren is door externe factoren, maar een automatisatieprobleem van de schrijfvaardigheden.

Wat zijn de kenmerken van dysorthografie? 

Meisje schrijft

Dysorthografie manifesteert zich bij iedereen anders naarmate de ernst van de stoornis en het compensatievermogen. Toch zijn er signalen die al een alarmbelletje kunnen doen rinkelen.

Personen met dysorthografie kunnen moeilijkheden hebben met:


  • Het letterlijk schrijven van het gehoorde letters (fonetisch schrijven) vb. eetwie (etui)

  • Letters wisselen/toevoegen/weglaten binnen een geschreven woord vb. strat (start)

  • Bij het snel schrijven worden veel fouten gemaakt

  • Blijven hangen in dezelfde schrijffouten


Neem zeker een kijkje bij onze pagina over dyslexie voor extra informatie.

Wat doet een logopedist bij dysorthografie? 

Gezien dysorthografie een neurologische stoornis is, is het wegnemen ervan niet mogelijk. Toch ligt de focus binnen de logopedie voornamelijk op remediëren bij jonge kinderen. Wanneer we merken dat er onvoldoende groei kan gemaakt worden door de aanwezigheid van de stoornis, bekijken we samen hoe we ook het compenseren kunnen opnemen in de begeleiding.


Naast het behandelen van de leerstoornis, is het ook van belang om aandacht te hebben voor het welbevinden. Bij sommige dyslectische personen kan de confrontatie met de stoornis leiden tot verminderd zelfvertrouwen, faalangst of frustratie. Het is dan ook belangrijk om als omgeving deze signalen op te vangen en hiermee aan de slag te gaan.

Is dysorthografie hetzelfde als een schrijfprobleem? 

Vaak wordt gedacht aan schrijfproblemen wanneer men ziet dat een kind 'minder mooi' schrijft. Kinderen met dyslexie/dysorthografie hebben moeilijkheden met het komen tot een juist schrijfproces, maar het geschrift is hierdoor niet noodzakelijk aangetast.


Naast dysorthografie bestaan ook schrijfmotorische problemen waarbij een kind moeite heeft met het fysieke schrijfproces vb. foutieve pengreep, onnauwkeurige lettervorming, onregelmatige lettergrootte, … Hiervoor raden wij u aan om contact op te nemen met een gespecialiseerde kinesitherapeut of ergotherapeut.

Hoe je kind ondersteunen bij het schrijfproces? 

Jongen schrijft

Aan de hand van deze tips kan je thuis de schrijfvaardigheden van je kind helpen ondersteunen:


  • Gebruik de referentiewoorden en spellingsschema’s zoals deze op school aangeboden worden, vraag eventueel uitleg aan de (zorg)leerkracht wanneer je zelf niet helemaal onder de knie hebt

  • Duid moeilijke stukjes aan in de woorden en gebruik vaste kleuren per moeilijkheid vb. korte klanken groen, lange klanken rood 

  • Laat je kind de schrijfmoeilijkheden eerst benoemen alvorens het woord op te schrijven, zo voorkom je al een stuk van de schrijffouten

  • Maak spelling ook gewoon leuk vb. werk met eetbare letters of magneetletters, schrijf op een whiteboard of met krijtjes,…

  • Keer de rollen eens om, laat je dicteren door je kind

  • Beloon de inspanning en niet het resultaat